Windpark Zeewolde vergroot draagvlak

Windpark Zeewolde heeft eind oktober een belangrijke stap vooruit gezet. Vrijwel alle turbine-eigenaren sloten zich toen namelijk aan bij het windpark. Ook vrijwel alle bewoners en agrarisch ondernemers zijn inmiddels aangesloten. Het windpark heeft nu een ongekend groot aantal initiatiefnemers, en dus draagvlak in het buitengebied van Zeewolde. De doelstelling om straks alle 221 huidige turbines te vervangen voor 91 moderne turbines is nu al bijna gerealiseerd.

Het is van belang dat alle turbine-eigenaren zich aansluiten bij Windpark Zeewolde. Het is namelijk de taak van het windpark om de oude turbines uit het gebied op te ruimen. Dan is de weg vrij om in 2021 nieuwe turbines neer te zetten die 2,5 keer zoveel energie zullen opwekken.

Een aantal windturbine-eigenaren, verenigd in windvereniging Zephyros, had zich om verschillende redenen nog niet aangesloten. Na diverse gespreksrondes in nauwe samenwerking met de betrokken overheden is dat nu op 20 oktober alsnog gelukt. Nu bijna 95% van de eigenaren zich heeft aangesloten, ontstaat een unieke situatie: nog niet eerder zal er in Nederland zo'n groot windpark ontwikkeld worden met zo'n groot draagvlak.

Dankzij De Nieuwe Molenaars kunnen ook inwoners uit Zeewolde en Almere investeren in het Windpark. Daarmee zorgen we voor een nog groter aantal deelnemers in het windpark.

© De Nieuwe Molenaars. Sitemap

Creatie en realisatie: puur!fct