Uitnodiging ALV

Het bestuur nodigt je uit voor het deelnemen aan de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdagavond 24 juni 2021 vanaf 20.00u.  Op de agenda staan de volgende punten:

Notulen vorige ALV

Jaaroverzicht DNM

Financieel jaaroverzicht

Stand van zaken projecten:

Samen OM/nieuwe Energie

Zonnepark Trekweg

Leden krijgen enige dagen voor de vergadering een link toegestuurd waarmee je toegang krijgt tot de digitale vergadering en de vergaderstukken.

Als je vragen hebt die je beantwoord wilt hebben op de ALV  vragen wij deze te mailen naar de secretaris (email: secretaris@denieuwemolenaars.nl).

© De Nieuwe Molenaars. Sitemap

Creatie en realisatie: puur!fct