Duurzame Burger-Energiecoöperatie Zeewolde Almere ‘De Nieuwe
Molenaars’ U.A. (hierna: ‘de Nieuwe Molenaars’), gevestigd aan (bezoekadres) Sternweg 14, 3898LJ Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

denieuwemolenaars.nl
info@denieuwemolenaars.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Nieuwe Molenaars verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Aanmelding nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres

Inschrijven als lid:

 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Via wie ben je lid geworden?

Invullen contactformulier:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer

Surfen op de website:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@denieuwemolenaars.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Nieuwe Molenaars verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je in te schrijven als lid
 • Om met je te kunnen corresponderen (via email/brief/nieuwsbrief)
 • De Nieuwe Molenaars analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Nieuwe Molenaars neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Nieuwe Molenaars) tussen zit.

Verwerkers

De Nieuwe Molenaars gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MailChimp: een nieuwsbriefsysteem dat wij gebruiken om nieuwsbrieven aan geïnteresseerden in op te maken en te versturen. Als je hebt aangegeven nieuwsbrieven of mailings van De Nieuwe Molenaars te willen ontvangen, worden je persoonsgegevens gedeeld met Mailchimp. Mocht je geen toestemming verlenen dan kun je helaas geen mailings van ons ontvangen. Via een link onderaan de nieuwsbrief kun je je gemakkelijk weer uitschrijven.
 • Microsoft Outlook: dit programma gebruiken we om emails te beantwoorden die via info@denieuwemolenaars.nl binnen komen.
 • Google Analytics: Dit programma gebruiken wij om je gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • WordPress: dit programma gebruiken wij om de inhoud (content) op de website te beheren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Nieuwe Molenaars bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens

Doel

Bewaartermijn

Reden

Voor- en achternaam, e-mailadres

Nieuwsbrief

Tot opzegging van de nieuwsbrief

Deze informatie is benodigd om de dienst ‘verzending nieuwsbrief’ goed uit te kunnen voeren

Voorletter(s)
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Via wie ben je lid geworden?

Lidmaatschap De Nieuwe Molenaars

Tot opzegging van het lidmaatschap

Deze informatie is benodigd om de dienst ‘lidmaatschap’ goed uit te kunnen voeren

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Website-ervaring verbeteren

Zo lang de website live is

De Nieuwe Molenaars analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Nieuwe Molenaars verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Nieuwe Molenaars gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Functionele cookie(s): Via onze website wordt de standaard WordPress cookie geplaatst voor een goede werking van de website. Meer informatie over de cookie is te vinden op: https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

Statistieken cookie(s): Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html

Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Nieuwe Molenaars en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@denieuwemolenaars.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek . De Nieuwe Molenaars wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Nieuwe Molenaars neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat doen we door een SSL cetrificaat op onze site, een onderhoudscontract met de webbeheerder zodat de site altijd voorzien is van de meest actuele (veligheids) updates ne het veilig bewaren van persoonlijke gegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@denieuwemolenaars.nl.

Steeds meer bewoners ondernemen met elkaar in windenergie op een laagdrempelige manier. Op deze manier kunnen omwonenden ook meedelen in de winst.

Susan Dräger – Almere

Sluit je aan bij De Nieuwe Molenaars

Iedereen heeft zo z’n eigen redenen om mede-eigenaar van een windmolen te worden. De één vindt schone energie nu en in de toekomst belangrijk. De ander zit erin om te ondernemen in windenergie. En weer een ander wil meebepalen hoe zijn of haar omgeving eruit ziet. Wat is jouw reden om je aan te sluiten bij De Nieuwe Molenaars?

© De Nieuwe Molenaars. Sitemap

Creatie en realisatie: puur!fct