Overheden zetten handtekening onder het Rijksinpassingsplan en de vergunningen van Windpark Zeewolde

De minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben hun handtekening gezet onder het Rijksinpassingsplan van Windpark Zeewolde. Ook de vergunningen zijn verleend. Een mooie stap vooruit voor Windpark Zeewolde!

Terinzagelegging

De stukken liggen nu van vrijdag 15 september tot en met vrijdag 27 oktober ter inzage. Dat betekent dat iedereen die in de periode van 10 maart tot en met 20 april 2017 al een reactie bij EZ heeft ingediend, hier nu op terug kan komen via een beroep. Dat wordt vervolgens door de Raad van State in behandeling genomen.

Iedereen kan de stukken vanaf vanaf 15 september in digitale vorm bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl, de Zeewolde pagina op RVO.nl en vanaf 18 september via de documentenpagina van Windpark Zeewolde. Ook zijn de stukken op reguliere openingstijden te bekijken bij gemeente Zeewolde (Raadhuisplein 1 te Zeewolde) en gemeente Almere (Stadhuisplein 1 te Almere).

Na de terinzageperiode neemt de Raad van State de eventuele beroepen gedurende ruim 6 maanden in behandeling. Daarna doet ze uitspraak over de vergunningen van het windpark. De uitspraak verwachten we rond de zomer van 2018.

 

© De Nieuwe Molenaars. Sitemap

Creatie en realisatie: puur!fct