Nieuwsbrief oktober 2020

De dag van het aantreden van het nieuwe bestuur van onze coöperatie viel praktisch samen met het begin van de corona crisis die ons getroffen heeft. Zaken die normaal eenvoudig leken, kostten nu veel tijd en moeite. Inschrijven bij de KvK, overdracht van administratie, een overlegje plannen. Het was een uitdaging soms. Toch heeft zij veel zaken gerealiseerd. Het bestuur heeft de punten van de ALV opgepakt.

In deze nieuwsbrief een kleine kijk op de stand van zaken over o.a. projecten, de resultaten van de afgenomen enquête onder leden en de “eerste” windmolen van Windpark Zeewolde.

© De Nieuwe Molenaars. Sitemap

Creatie en realisatie: puur!fct