Veelgestelde vragen

Van 2 september tot 1 oktober 2019 kunnen leden van De Nieuwe Molenaars participaties kopen: officieel geheten “Wind-projectparticipaties Zeewolde”. Hiermee wordt geld opgehaald voor twee doelen:

1. De aandelen van Coöperatief Flevoland B.V. worden overgekocht. Daarmee zijn De Nieuwe Molenaars straks volledig eigenaar van een windturbine in het gebied.

2. We participeren in Windpark Zeewolde, samen met de andere certificaathouders van Windpark Zeewolde.

Van 2 september 12:00 uur t/m 1 oktober 12:00 uur kon je meedoen met onze participatieronde. Om mee te kunnen doen met dit project en projecten in de toekomst, heb je een lidnummer nodig. Ben je nog geen lid? Schrijf je dan eerst in als lid via deze link. Je wordt al lid voor 10 euro, en daarna kun je voor een bedrag van minimaal 250 euro investeren. 

  • Er wordt voor €600.000 aan participaties uitgegeven 
  • Alleen als je lid bent van De Nieuwe Molenaars, kun je meedoen.
  • Je koopt minimaal één participatie van €250,- en kunt maximaal 100 participaties (€25.000,-) kopen.
  • De rente die je op je participaties krijgt is 6% (en maximaal 9%, afhankelijk van de resultaten van De Nieuwe Molenaars).
  • Deze rente wordt na 2 jaar elke 12 maanden toegekend voor een looptijd van 10 jaar.

De inschrijving was geopend van maandag 2 september 12:00 uur tot dinsdag 1 oktober 2019 12:00 uur. 

De volgorde van toebedeling is als volgt:

1. Eerst de leden, die al voor 16 oktober 2018 lid waren, en de leden die na 16 oktober 2018 lid werden en in Zeewolde of Almere wonen.
2. Dan de leden die na 16 oktober 2018 lid werden en buiten Flevoland wonen.


Bij inschrijving geeft ieder lid dat mee wil doen, aan hoeveel participaties hij/zij wil kopen.
Als er meer participaties aangevraagd worden dan dat er beschikbaar zijn, dan worden de participaties in verschillende ronden over de inschrijvers verdeeld, met inachtneming van het bovenstaande.


Dus:
De eerste ronde krijgen de inschrijvers 1 participatie toebedeeld.
Als er dan nog participaties over zijn, krijgt iedereen die 2 of meer participaties wilde, een participatie toebedeeld.
Als er dan nog participaties over zijn, krijgt iedereen die 3 of meer participaties wilde, een participatie toebedeeld.
Dit gaat net zo lang door totdat alle participaties op zijn, óf totdat alle gevraagde participaties aan groep 1 vergeven zijn, dan herhalen we het proces voor groep 2, en dan voor groep 3.

Dat is op voorhand niet te zeggen. Dit hangt namelijk af van het aantal deelnemers, het aantal gewenste participaties en het aantal beschikbare participaties.

Het bestuur op basis van vastgesteld beleid.

Nee. We kunnen je wel toelichten hoe de verdeling van de participaties tot stand is gekomen, en waarom jij dit aantal participaties hebt gekregen.

Dat kan door participaties van een ander lid over te kopen of als De Nieuwe Molenaars met een nieuw project komt en opnieuw participaties uit gaat geven.

Dat kan door ze aan een ander lid te verkopen. Na 2 jaar worden de op participaties ingelegde gelden, gedurende een periode van 10 jaar terugbetaald. Dus ieder lid heeft na twaalf jaar zijn geld weer terug.

Tussen de 6 en 9%.

De business case van het project laat een rendement van 6% toe, met mogelijke uitschieters tot max. 9%.

Op voordracht van het bestuur in de eerste ALV van het nieuwe jaar.

Het percentage schommelt tussen de 6 en 9%. In het informatiememorandum is te lezen welke risico’s hieraan ten grondslag liggen en waarom bepaalde percentages dus wel of niet behaald worden.

De risico's staan beschreven in de stukken die je moet lezen vóór inschrijving. Je vindt ze op de documentenpagina

Leden die in de participatieronde van september investeren, krijgen de status “lid”.
Leden die nu niet meedoen en wachten op een nieuw participatiemoment, krijgen de status “aspirant-lid”. Aspirant leden hebben geen stemrecht op de leden vergadering maar worden wel op de hoogte gebracht wanneer er nieuwe projecten zijn.

Als aspirant-lid van De Nieuwe Molenaars kun je je, nog voordat er een concreet project is, verzekeren van een plek in een volgende participatieronde. Je meld je aan als lid en betaalt het inschrijfgeld van € 10,-.

Dat is wel de bedoeling! Ook in de toekomst zullen we samen ondernemen in duurzame energie. Welke projecten dat zijn en wanneer we weer kunnen investeren, gaan we samen bepalen. 

© De Nieuwe Molenaars. Sitemap

Creatie en realisatie: puur!fct