Waarom windenergie?

We kiezen in de eerste plaats voor windenergie omdat het een veilige en schone vorm van energie is. Met windparken in Nederland zijn we minder afhankelijk van vervuilende fossiele energie. Door te kiezen voor groene stroom uit duurzame bronnen kunnen we de invloed op het klimaat beperken. Tegelijkertijd zijn we minder afhankelijk van buitenlandse energietoevoer uit bijvoorbeeld Rusland.

Helaas is het dichtbevolkte Nederland een behoorlijk verontreinigd gebied. Op een klein oppervlakte bevinden zich veel mensen, bedrijven en auto’s. Daarmee zijn we de grootste vervuiler van de kleine Europese landen. De meeste verontreiniging ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen.

Door deze vorm van energieopwekking voor een deel door windparken te vervangen, kunnen we de uitstoot van CO2 beperken. Dat is hard nodig als we de doelstellingen uit het Energieakkoord voor het jaar 2020 willen halen. In dat jaar moet 14% van de Nederlandse energie duurzaam worden opgewekt. Dat hebben een groot aantal bedrijven, organisaties en de overheid met elkaar afgesproken.

Decentrale energie zoals windenergie geeft gemeenschappen de mogelijkheid om zelf te ondernemen met windenergie. Hierdoor hoeven we geen stroom in te kopen van internationale bedrijven maar produceren we het zelf. Met Windpark Zeewolde wordt duurzame stroom zelfs een export product. Zo blijven de opbrengsten voor elektriciteit binnen de gemeenschap.

Kijk ook eens bij de Veelgestelde Vragen op de website van Windpark Zeewolde; daar staat niet alleen meer informatie over het windpark, maar ook over windenergie. 

Een schonere toekomst voor onze kinderen. Dat is vooral waarom ik meedoe.

Asaf Ilian – Almere

Sluit je aan bij De Nieuwe Molenaars

Iedereen heeft zo z’n eigen redenen om mede-eigenaar van een windmolen te worden. De één vindt schone energie nu en in de toekomst belangrijk. De ander wil ondernemen met de buurt in windenergie. En weer een ander wil meebepalen hoe zijn of haar omgeving eruit ziet. Wat is jouw reden om je aan te sluiten bij De Nieuwe Molenaars?

© De Nieuwe Molenaars. Sitemap

Creatie en realisatie: puur!fct