Blog: Terug en vooruit blikken

Het is bijna gebruikelijk om aan het eind van het jaar even terug en – vooral – vooruit te blikken. We doen in ons eerste jaar graag mee aan dit gebruik. 2017 stond vooral in het teken van het neerzetten en opbouwen van De Nieuwe Molenaars als organisatie.

DNM_2018

In februari was de succesvolle oprichtingsbijeenkomst: meer dan 100 leden meldden zich die avond aan! De rest van het jaar zijn we met name bezig geweest met het inrichten van de coöperatie. We organiseerden twee ledenvergaderingen, waarin we het huidige bestuur kozen. En we stelden bijvoorbeeld het leningregelement vast.

2018 in het teken van financieren

Gedurende het jaar kwamen er nog eens 70 leden bij! Dat bleek ook tijdens de laatste, goed bezochte ALV. We bespraken tijdens dit overleg de plannen om te investeren in het nieuwe windpark. 2018 zal namelijk ook in het teken staan van het financieren van de coöperatie door de leden. Om mee te kunnen delen in de winsten van het nieuwe windpark moeten we immers investeren.

Transparant voorstel

In de eerste maanden van 2018 zullen we de eerste investeringen open stellen voor de leden. Naarmate het windpark vordert zal er meer geld nodig zijn en zullen we meer investeringen vragen aan de leden. We werken er hard aan werken om alle leden van De Nieuwe Molenaars een zo helder en transparant mogelijk voorstel te doen.

20% van € 400.000.000 is ...

Op het moment van schrijven – december 2017 – is het windpark in volle voorbereiding. De vergunningen zijn vergeven en het windpark en haar deelnemers maken zich op voor de financiering van het windpark. Wist je dat de kosten van het hele windpark geschat worden op zo’n € 400.000.000? Met alle 217 deelnemers samen (waar de coöperatie De Nieuwe Molenaars er één van is), zal zo’n 20% van het totale bedrag moeten worden ingebracht. De andere 80% komt van één of meerdere banken.

De Nieuwe Molenaars wil zoveel mogelijk mensen uit Almere en Zeewolde lid maken en betrekken. We streven immers uiteindelijk naar 1.000 leden. Hoe meer leden, des te meer mensen rondom het windpark die direct profiteren.

De Nieuwe Molenaars wenst iedereen een energiek 2018!

© De Nieuwe Molenaars. Sitemap

Creatie en realisatie: puur!fct