ALV De Nieuwe Molenaars wordt verzet

In de laatste nieuwsbrief is aangekondigd dat we een algemene ledenvergadering (ALV) organiseren op 13 maart. In deze ledenvergadering wilden we het financiële voorstel aan de leden presenteren. Voor dit financiële voorstel zijn we afhankelijk van cijfers en input van andere organisaties zoals Coöperatief Flevoland B.V. en Windpark Zeewolde. We hadden verwacht deze op tijd te kunnen ontvangen voor de ALV. Echter bij beide organisaties worden in de komende maand belangrijke beslissingen genomen die van invloed zullen zijn op de financiële plannen van De Nieuwe Molenaars.

Het bestuur heeft daarom besloten de ALV uit te stellen zodat we bij de presentatie van de financiële cijfers completer kunnen presenteren.  

De nieuwe ALV is nu gepland op 24 april 2018 om 20:00 in Open Haven Zeewolde.

© De Nieuwe Molenaars. Sitemap

Creatie en realisatie: puur!fct