Komen er in de toekomst nog meer participatiemomenten?

Dat is wel de bedoeling! Ook in de toekomst zullen we samen ondernemen in duurzame energie. Welke projecten dat zijn en wanneer we weer kunnen investeren, gaan we samen bepalen. 

© De Nieuwe Molenaars. Sitemap

Creatie en realisatie: puur!fct