Hoe worden de participaties toebedeeld?

De volgorde van toebedeling is als volgt:

1. Eerst de leden, die al voor 16 oktober 2018 lid waren, en de leden die na 16 oktober 2018 lid werden en in Zeewolde of Almere wonen.
2. Dan de leden die na 16 oktober 2018 lid werden en buiten Flevoland wonen.


Bij inschrijving geeft ieder lid dat mee wil doen, aan hoeveel participaties hij/zij wil kopen.
Als er meer participaties aangevraagd worden dan dat er beschikbaar zijn, dan worden de participaties in verschillende ronden over de inschrijvers verdeeld, met inachtneming van het bovenstaande.


Dus:
De eerste ronde krijgen de inschrijvers 1 participatie toebedeeld.
Als er dan nog participaties over zijn, krijgt iedereen die 2 of meer participaties wilde, een participatie toebedeeld.
Als er dan nog participaties over zijn, krijgt iedereen die 3 of meer participaties wilde, een participatie toebedeeld.
Dit gaat net zo lang door totdat alle participaties op zijn, óf totdat alle gevraagde participaties aan groep 1 vergeven zijn, dan herhalen we het proces voor groep 2, en dan voor groep 3.

© De Nieuwe Molenaars. Sitemap

Creatie en realisatie: puur!fct